Z życia Szwadronu

  • "Naród¸ który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi¸ czasowo zajmujących dane terytorium"
  • "Uczcie się historii¸ znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
  • "Każdy może zostać do nas przyjęty¸ lecz nie każdy może wśród nas pozostać"
  • " Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości¸ ten nie jest godzien szacunku¸ teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

Bywaj dziewcze zdrowe, Ojczyzna mnie wola,

Idę za kraj walczyć wśród rodaków kola.

I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga,

Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.

 

Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bidę?

Tobiem winien miłość, a Ojczyźnie życie.

Pamiętaj, żeś Polka, ze to za kraj walka,

Niepodległość Polski to twoja rywalka.

 

Polka mnie zrodziła, jej piersi wyssałem,

Być Ojczyźnie wiernym, a kochance stałym.

I choć przyjdzie zginać w ojczystej potrzebie,

Nie rozpaczaj, dziewcze, zobaczym się w niebie.