Z życia Szwadronu

  • "Naród¸ który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi¸ czasowo zajmujących dane terytorium"
  • "Uczcie się historii¸ znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
  • "Każdy może zostać do nas przyjęty¸ lecz nie każdy może wśród nas pozostać"
  • " Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości¸ ten nie jest godzien szacunku¸ teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

Jak to na wojence ładnie

Jak to na wojence ładnie

Kiedy ułan z konia spadnie

Kiedy ułan z konia spadnie.

 

Koledzy go nie żałują

Koledzy go nie żałują

Jeszcze końmi go tratują

Jeszcze końmi go tratują.

 

Śpij kolego w ciemnym grobie

Śpij kolego w ciemnym grobie

Niech się Polska przyśni Tobie

Niech się Polska przyśni Tobie.

 

A za Twoje trudy, znoje

A za Twoje trudy, znoje

Wystrzelimy trzy naboje

Wystrzelimy trzy naboje.

 

A za Twoje młode lata

A za Twoje młode lata

Trąbka zagra tra-ta ta-ta

Trąbka zagra tra-ta ta-ta.

 

Rotmistrz z listy Cię wymarze

Rotmistrz z listy Cię wymarze

Wachmistrz trumnę ubić każe

Wachmistrz trumnę ubić każe.

 

A kto chce rozkoszy użyć

musi iść w ułany służyć.

 

Tam rozkoszy on użyje

krwi jak wody się napije.

 

Tam mu dadzą mundur nowy,

a na mundur kij dębowy.

 

Tam mu każą maszerować

jeszcze lepiej niż tańcować.

 

A za jego młode lata

grają trąbki tra ta ta ta.