Z życia Szwadronu

  • "Naród¸ który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi¸ czasowo zajmujących dane terytorium"
  • "Uczcie się historii¸ znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
  • "Każdy może zostać do nas przyjęty¸ lecz nie każdy może wśród nas pozostać"
  • " Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości¸ ten nie jest godzien szacunku¸ teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

My partyzanci Majora Hubali

Idziemy dziś na krwawy z Niemcem bój

Pragnienie zemsty serca pali

a przeciw nam bombowców rój.

 

Więc granat w garść a erkaem przy boku

Na wrogów swych przypuśćmy dzielny szturm

Niech stal granatów rani ich głęboko

A nam przygrywa dźwięk bojowych surm

 

Za gruzy naszych miast

Za braci naszych krew

Szarpajmy wrogów ciała

Niech zniknie szwabski chwast

Odpowie na nasz zew

Powstając Polska cała.