Z życia Szwadronu

  • "Naród¸ który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi¸ czasowo zajmujących dane terytorium"
  • "Uczcie się historii¸ znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
  • "Każdy może zostać do nas przyjęty¸ lecz nie każdy może wśród nas pozostać"
  • " Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości¸ ten nie jest godzien szacunku¸ teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

Od Rosyi jadę, szabelką toczę, szabelką toczę

Wynieś mi chusteczkę moja najmilejsza

O to Cię proszę, o to Cię proszę

 

Od Rosyji jadę, szabelką wodzę, szabelką wodzę,

Wynieś mi kuferek, moja najmilejsza,

O to cię proszę, o to cię proszę.

 

Pewnie Ty tam ruską pannę miłujesz, Pannę miłujesz

A teraz ode mnie, i to potajemnie

Daru potrzebujesz, Daru potrzebujesz

 

Nie było tam czasu panien miłować, panien miłować

Z rana do wieczora, z wieczora do rana

Mus maszerować, mus maszerować.

 

Nie było tam czasu panien miłować, panien miłować,

Z rana do wieczora, z wieczora do rana 

Końmi powodować, końmi powodować.

 

Nie dam ci kuferka, bom nie powinna, bom nie powinna,

Niechże ci go poda, niechże ci go poda 

W Rosyji inna, w Rosyji inna.

 

A jaki twój napój, żołnierzu miły, żołnierzu miły,

Woda wyciśniona spod kopyta konia,

Oto napój mój, oto napój mój.

 

A jaki twój obiad, żołnierzu miły, żołnierzu miły,

Sztuka mięsa z konia pod siodłem tłuczona,

Oto obiad mój, oto obiad mój.

 

A jaka twa pościel, żołnierzu miły, żołnierzu miły,

Trzy liście klonowe, karabin pod głowę,

Oto pościel ma, oto pościel ma.

 

Oj chcesz wiedzieć miła, jakiem spanie miał, jakiem spanie miał,

Trzy liście dębowe, słane pod mą głowę,

Co noc sobiem brał, co noc sobiem brał,

 

A jaka twa śmierć, żołnierzu miły, żołnierzu miły,

Kula zabłąkana, pierś poprzebijana,

Oto śmierć moja, oto śmierć moja.

 

A gdzie cię chowali, żołnierzu miły, żołnierzu miły,

Na tym pustym polu, przy suchym kąkolu,

Dół wykopali, dół wykopali.

 

A czem ci dzwonili, żołnierzu miły, żołnierzu miły,

Nad moim grobeńkiem, ciemnym wieczoreńkiem

Z gwerów strzelali, z gwerów strzelali.

 

Kto za tobą płakał, żołnierzu miły, żołnierzu miły,

Siwa kukaweczka, biała turkaweczka,

Tambur kołatał, tambur kołatał.