Z życia Szwadronu

  • "Naród¸ który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi¸ czasowo zajmujących dane terytorium"
  • "Uczcie się historii¸ znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
  • "Każdy może zostać do nas przyjęty¸ lecz nie każdy może wśród nas pozostać"
  • " Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości¸ ten nie jest godzien szacunku¸ teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

Przybyli ułani pod okienko

Przybyli ułani pod okienko

Stukają, pukają - puść panienko

Stukają, pukają - puść panienko.

 

O Jezu, a cóż to za wojacy

O Jezu, a cóż to za wojacy

Otwieraj, nie bój się - my Polacy

Otwieraj, nie bój się - my Polacy.

 

Przyszliśmy napoić nasze konie

Przyszliśmy napoić nasze konie

Za nami piechoty całe błonie

Za nami piechoty całe błonie.

 

A gdzież to, a gdzież to Bóg prowadzi

A gdzież to, a gdzież to Bóg prowadzi

Warszawę odwiedzić myśmy radzi

Warszawę odwiedzić myśmy radzi.

 

A stamtąd już będzie bardzo pilno

A stamtąd już będzie bardzo pilno

Odwiedzić prastare polskie Wilno

Odwiedzić prastare polskie Wilno.

 

A z Wilna pójdziemy do Berlina

A z Wilna pójdziemy do Berlina

Udusić Hitlera psiegosyna

Udusić Hitlera psiegosyna.