Z życia Szwadronu

  • "Naród¸ który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi¸ czasowo zajmujących dane terytorium"
  • "Uczcie się historii¸ znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
  • "Każdy może zostać do nas przyjęty¸ lecz nie każdy może wśród nas pozostać"
  • " Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości¸ ten nie jest godzien szacunku¸ teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

Warczą karabiny i dzwonią pałasze 

to Piłsudski ruszył w pole, a z nim wojsko nasze 

a z nim wojsko nasze. 

 

Wodzu, wodzu miły, przywódź świętej sprawie 

i każ trąbić trębaczowi, gdy staniem w Warszawie 

gdy staniem w Warszawie. 

 

Gdy staniem w Warszawie, w tym królewskim grodzie, 

to poleci na rozprawę co jest sił w narodzie, 

co jest sił w narodzie. 

 

Wisłą pieśń poleci - falami jasnemi, 

że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi, 

na piastowskiej ziemi.