Z życia Szwadronu

  • "Naród¸ który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi¸ czasowo zajmujących dane terytorium"
  • "Uczcie się historii¸ znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
  • "Każdy może zostać do nas przyjęty¸ lecz nie każdy może wśród nas pozostać"
  • " Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości¸ ten nie jest godzien szacunku¸ teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

 

                                         

 

W tej kategorii w sposób chronologiczny będą przedstawione wydarzenia , które stworzyły „ legendę polskiej kawalerii XX wieku „

Poszczególne artykuły będzie można czytać jako pojedyncze zdarzenia, kierując się własnym wyborem , albo śledzić je i poznawać w kolejności ich ukazywania się . Artykuły te są opowieścią w odcinkach dziejów powstawania oraz rozwoju tej formacji wojskowej II Rzeczpospolitej .

 

                 

                   Foto : kawalerzysta z karabinem przeciwpancernym „ Ur „ rok 1939

 

 

                                                                                  Tekst i opracowanie : Janusz Cichy