Z życia Szwadronu

  • "Naród¸ który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi¸ czasowo zajmujących dane terytorium"
  • "Uczcie się historii¸ znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
  • "Każdy może zostać do nas przyjęty¸ lecz nie każdy może wśród nas pozostać"
  • " Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości¸ ten nie jest godzien szacunku¸ teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

 

      Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku wśród małej grupy miłośników tradycji niepodległościowej kiełkowała myśl o utworzeniu grupy rekonstrukcyjnej, która miałaby przybliżać współczesnemu społeczeństwu wielowiekowe tradycje Jazdy Polskiej.

 Plany te zaczęły się urzeczywistniać kiedy to na początku 1998 r. Pan Henryk Bugajski podjął decyzję o sformowaniu własnym sumptem szwadronu ułanów.


Pierwsze wystąpienia, w składzie 10 jeźdźców, miały miejsce w połowie 1998 r. 
W tym też roku przyjęliśmy nazwę    "Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego".

Z czasem Szwadron rozrastał się, przybywali nowi "zapaleńcy". Już w roku 2001 z okazji Święta 11 Listopada wystawiliśmy oddział liczący 35 jeźdźców.

 

                                               

18 kwietnia 2001 r. grupa została oficjalnie zarejestrowana jako Stowarzyszenie Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego.

 

    

Od 2001 r. występujemy pod własnym sztandarem, który został ufundowany przez Prezydenta Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa Pana Prof. Andrzeja Gołasia, a wręczony na oficjalnej uroczystości na Krakowskim Rynku Głównym, podczas obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja .


Na przestrzeni  lat swojej działalności wzięliśmy udział w ponad 300 uroczystościach narodowych, patriotycznych i kulturalnych. Uczestniczyliśmy w rajdach, pokazach kaskaderskich i zawodach militari zdobywając wysokie nagrody indywidualne i zespołowe.


W roku 2003 zdobyliśmy, pod dowództwem rotmistrza kawalerii ochotniczej Henryka Bugajskiego, buńczuk dla najlepszego zespołu na Ogólnopolskich Zawodach  "Militari " w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 

                                                    

 W roku 2004 Szwadron był współorganizatorem Ogólnopolskich Zawodów Kawaleryjskich " Militari " na nowohuckich Błoniach mogilskich w Krakowie , zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej. 

 

 

    


Czcząc pamięć o swoim patronie Józefie Piłsudskim od 2004 r. dowództwo Krakowskiego Szwadronu Ułanów zainicjowało rokroczny przemarsz konny szlakiem I Kompanii Kadrowej w rocznicę jej wymarszu z krakowskich Oleandrów.

 

 

   

09 maja 2006 Nasz Szwadron był również współorganizatorem Rewii Kawalerii na Błoniach krakowskich, która była pięknym widowiskiem dla krakowian i turystów.

 

 Każdego roku staramy się zaznaczać swoją obecność na wszystkich krakowskich uroczystościach patriotycznych ze Świętem Konstytucji 3 Maja i Świętem Niepodległości 11 Listopada na czele .

   

         Naszym podstawowym uniformem jest umundurowanie kawalerii polskiej z okresu II Rzeczypospolitej  w  barwach  amarantowo – granatowych .

 

 

 Barwą AMARANTOWO – GRANATOWĄ  posługiwało się CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII w Grudziądzu . To niezwykła tradycja która zobowiązuje. Była to bowiem szkoła mistrzów oraz kużnia elit Wojska Polskiego .

 

 

 Ze względu na konieczność dostosowania prezentowanych barw i strojów do konkretnych wydarzeń historycznych, biorąc pod uwagę przebogatą historię Polskiej Kawalerii, posiadamy również umundurowania z innych epok.                                                        

 

   

Na Święto Konstytucji 3 Maja występujemy w mundurach Ułanów Księstwa Warszawskiego .

 

 

  

Odsiecz Wiedeńską oraz inne rocznice związane z Rzeczpospolitą Obojga Narodów czcimy w zbrojach chorągwi pancernych i husarskich.

 

 

   

 Na małopolskich uroczystościach regionalnych prezentujemy się w uniformach Krakusów.

 


Cały czas przyświeca nam myśl kultywowania Tradycji Jazdy Polskiej i czczenia pamięci naszego patrona  Józefa Piłsudskiego.


Nie ograniczamy się do oficjalnych uroczystości w dużych miastach. Bardzo często uczestniczymy w małych, lokalnych imprezach organizowanych przez osoby, którym bliska jest pamięć miejscowych bohaterów. Bohaterów często zapomnianych i niekoniecznie znanych szerokiemu społeczeństwu. Szczególnie tam, w małych miasteczkach i na wsiach, nasze pojawienie wywołuje ogromne wzruszenie i entuzjazm. Te miejsca są dla nas równie ważne.

Nasza działalność, rzecz jasna nie ogranicza się do "wystąpień". Kultywujemy kawaleryjskie tradycje doskonaląc jazdę konną, wprawiając się w "robieniu" szablą i lancą. Poznajemy i kompletujemy wyposażenie, doskonalimy musztrę w szyku konnym i pieszym. Chętnie dzielimy się naszą pasją do koni i historii szczególnie z młodym pokoleniem. Tak właśnie przejawia się nasz patriotyzm.

 

Zapraszamy w nasze szeregi!

Dowództwo i ułani

Krakowskiego Szwadronu Ułanów

Im. Józefa Piłsudskiego.