Z życia Szwadronu

  • "Naród¸ który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi¸ czasowo zajmujących dane terytorium"
  • "Uczcie się historii¸ znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu."
  • "Każdy może zostać do nas przyjęty¸ lecz nie każdy może wśród nas pozostać"
  • " Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości¸ ten nie jest godzien szacunku¸ teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

 

Stowarzyszenie  Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego zostało zarejestrowane w : Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008345   NIP 678284166   REGON 356312732 .